Pakistan Büyükelçisi Sayin Syrus Sajjad Qazi, Mütefekkir ve Şair Muhammed İkbal’in vefatının 80. Yılında 14 Nisan 2018 de Ankara’daki “Muhammed İkbal ve Mehmet Akif Ersoy” konulu konuşması

Pakistan’ın mütefekkir ve milli şairi Dr. Muhammed İkbal ve Türkiye’nin milli ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, aynı dönemde yaşamışlardır. 1877’de dünyaya gelen İkbal, 1938’de vefat etmiş, 1873’te dünyaya gelen Ersoy ise 1936’da vefat etmiştir. Aralarında birkaç yıl fark olmakla birlikte her ikisinin de dönemi aynıdır. Her ikisinin de ülkesi aynı durumlardan geçiyordu. Herkes bilmektedir ki 20. Yüzyılda bütün İslam ülkeleri siyasi ve kültürel açıdan aşağılanmıştı. Pak-o-Hind’te İngilizlerin idarecisi vardı ve Hint Müslümanları köle hayatı yaşıyordu. Onlar mutluluktan yoksundu.  Sosyal, ekonomik ve ahlaki bakımdan geriydiler.

Diğer taraftan  Almanya’nın Birinci Dünya Savaşında yenilmesinden sonra Türkiye’de mağlubiyetin mağduru olmuştu ve bütün Avrupa halkları onu köleleştirme düşüncesindeydi. Hatta itilaf devletleri İstanbul’u işgal etmişlerdi ve eski adı Smyrna olan İzmir de Yunanlıların eline geçmişti. Bu zor ve kötü dönemde bölünmemiş Hindistan’da Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah’ın önderliğinde Müslim Lig Bağımsızlık Hareketi faaliyet yürütürken Türkiye’de ise Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde birlik olup aziz vatanlarını düşman halkların elinden kurtarmak için mücadeleyle meşguldü.

İki tarafta da bağımsızlık hareketlerinde düşünsel ve teorik açıdan Hint’te Allame İkbal, Türkiye’de Mehmet Akif Ersoy maneviyatı ve öngörüyü takviye eden düşüncelerini şiirleriyle kendi toplumlarına aktarıyorlardı ve onların istiklal savaşı mücadelesine katılmaları için teşvik ediyorlardı. Sanki ikisi de kendi toplumlarına yeni bir çağrıda bulunuyorlardı.

Pakistan’ın düşünce ve İslam dünyasına evrensel bir bağımsızlık ve eyleme geçme mesajı veren doğu şairi Allame Muhammed İkbal’i Arap dünyasında ve bilhassa Türkiye’de herkesten önce tanıtan, Batı’da ve Mısır’da yaşadığı dönemde onu şiirlerinden tanıyan, düşüncelerinden oldukça etkilenen Mehmet Akif Ersoy olmuştu. Nitekim Türkiye’ye döndükten sonra kendisi de aynı düşünceleri Türklere vermeye başladı.

1918’de itilaf devletleri İstanbul’u işgal ettiklerinde Mehmet Akif Ersoy Anadolu’ya geldi ve Mustafa Kemal Paşa’nın himayesinde söylemleri ve yazılarıyla bağımsızlık hareketine can vermeye başladı. Yazıları ve şiirlerinin yanında mescitlerde vaazlar vererek ve mitinglerde konuşmalar yaparak halkı organize edip, onlara düşmanlara karşı safa geçmesi telkininde bulunmaya başladı.

Gerçek şu ki; İkbal ve Akif arasında müthiş düşünce ve görüş uyumu bulunmaktadır. İkisinin de gönlünde Müslümanların ve bütün insanların kötü durumlarını iyileştirme hasleti vardı. İkbal’in ifade tarzı din ve dünya gerçeklerinin yansımasıdır. Aynı durum Akif’in ifade tarzında da bulunur. Her iki şairin de uyuşukluğa, inanç zayıflığına ve kadercilik anlayışına karşı yazılar yazdıkları, kendi halklarını mücadeleye teşvik ettikleri ve İslam aleminin uyanması için kendi çabalarını sergiledikleri görülmektedir. İkisi de Cemalettin Afgani gibi İslam birliği ve İslam milleti için yeni bir hayat arayışındaydı.

Mehmet Akif Ersoy ve Dr. Muhammed İkbal, batı kültürüne ve siyaset tasavvuruna karşı ve İslam kültürünün savunucusuydular. Mehmet Akif Ersoy da İkbal gibi batının din dışı siyasetine ve materyalizmine karşıydı. Allame İkbal ve Mehmet Akif Ersoy her ikisi de umudu ve aydınlık geleceği müjdelemişlerdir. Her ikisi de bezginlik ve umutsuzluktan uzak durmuşlardır. İkisinin de şiir ve düşünceleri daima mücadele, sürekli gayret, amaca odaklanma, hürriyet ve bağımsızlık dersi vermiştir. İkisi de Mevlana Celaleddin Rumi’den derinden etkilenmiştir. Allame İkbal, Mevlana Rumi’yi kendine mürşit olarak görmüştür. Akif de Mevlana Rumi’den İkbal kadar etkilenmiştir. 
Konuşmama son verirken şunu ifade etmekten büyük mutluluk duyacağım; Bu yıl Pakistan ve Türk hükümetleri, kendi ülkelerinde, bu iki büyük mütefekkir ve şairin anısına “Kültür varlıkları” olarak ortak posta pulu basmışlardır.

“Pakistan çadırı” Automechanika 2018 İstanbul'da izleyici topladı

Önde gelen Pakistanlı otomotiv şirketleri otomotiv endüstrisi sektörü için bölgenin tanınmış toplantı platformu olan ve 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen "Automechanika Ticaret Gösterisine" katıldı. Yaklaşık 1352 sergici ürünlerini sergiledi ve fuar dünyanın her tarafından 45,979 ziyaretçiyi kendisine çekti.

Sipariş üzerine yapılmış olan "Pakistan Pavyonuna" Türkiye'deki ve özellikle Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, Cezayir, Irak, İran, Libya, Ürdün, Lübnan, Tunus ve Orta Asya Devletlerindeki iş toplulukları iyi bir şekilde katılım gösterdi.  Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Sayın Bilal Khan Pasha da Pakistan Pavyonunu ziyaret etti ve katılımcılarla etkileşimde bulundu.  

Fuara katılan Pakistanlı şirketler arasında M/s. Thermosole Industries, Ahmad Traders, Super Horn House, Peoples Steel Mills, Sohail Engineering Corporation, Matchless Engineering, Razaque Engineering Works, Ghauri Tyre & Tube, Stahlco Engineering ve Royal Tech bulunuyordu. Pakistan Ticareti Geliştirme Yetkili Makamı (TDAP) ve İstanbul'daki Pakistan Başkonsolosluğu fuar sırasında bu şirketlere yardımcı oldu ve fuardaki Türk şirketleriyle ve uluslararası katılımcılarla olan etkileşimlerini koordine etti.  

Sağlam bir talebe ve artan gelirlere dayalı olarak, otomotiv sektörü Pakistan'daki büyüyen endüstrilerden bir tanesidir.  Pakistan'ın otomotiv endüstrisindeki hem yerel hem de yabancı yatırımlar da yüksek bir hızda artmaktadır.  Otomotiv endüstrisi yılda 3.3 milyar Dolarlık bir ithalat ikamesine erişmenin yanı sıra ihracatlar aracılığıyla yılda 210 milyon Dolar tutarında döviz sağlamıştır.  Yüksek teknolojideki otomotiv yedek parçaları ABD'ye, Fransa'ya, Birleşik Krallığa, Çin'e ve Orta Doğuya ihraç edilmektedir.  Buna benzer şekilde, Pakistan Hükümetinin iş dostu Otomotiv Geliştirme Politikasının bir sonucu olarak,  Toyota, Suzuki, Renault, Volkswagen, Hyundai ve KIA gibi birçok uluslararası otomotiv üreticisi ya Pakistan'da fabrikalarını açmaya başladılar ya da bunun için gerekli izinlerini aldılar. 

“Pakistan Pavilion” attracts visitors during Automechanika 2018 Istanbul

ISTANBUL, 11 April 2018: Leading Pakistani auto companies participated in region’s prominent meeting platform for the auto industry sector "Automechanika Trade Show" held from 5-8 April 2018 in Istanbul. About 1352 exhibitors displayed their products and the fair attracted over 45,979 visitors from all around the world.

The custom made “Pakistan Pavilion” was well attended by the business community from Turkey and other countries especially Bulgaria, Romania, Georgia, Algiers, Iraq, Iran, Libya, Jordan, Lebanon, Tunis and Central Asian States. Consul General of Pakistan in Istanbul Mr. Bilal Khan Pasha also visited Pakistan Pavilion and interacted with the participants.

Participating Pakistani companies included M/s. Thermosole Industries, Ahmad Traders, Super Horn House, Peoples Steel Mills, Sohail Engineering Corporation, Matchless Engineering, Razaque Engineering Works, Ghauri Tyre & Tube, Stahlco Engineering and Royal Tech. The Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) and the Consulate General of Pakistan Istanbul facilitated these companies during the fair and coordinated their interaction with Turkish companies and international participants at the fair. 

Owing to robust demand and rising incomes, auto sector is one of the growing industries in Pakistan. Both local and foreign investment in the auto industry of Pakistan is also increasing at a fast rate. The auto industry has achieved import substitution of $3.3 billion a year, besides generating a foreign exchange of $210 million a year through exports. High-tech auto spare parts are exported to the US, France, UK, and China and the Middle East. Similarly, as a result of the business-friendly Automotive Development Policy of the Government of Pakistan, many international auto manufacturers such as Toyota, Suzuki, Renault, Volkswagen, Hyundai and KIA have either started establishing their plants in Pakistan or have received permission to do so. 

Pakistan Navy-Turkish Navy Bilateral Exercise TURGUTRIES-2018

Pakistan Navy-Turkish Navy Bilateral Exercise TURGUTRIES-2018, “Drawn sword of Islam”, was conducted from 7-10 April 2018 in North Arabian Sea.

Besides a frigate from Turkish Navy, Pakistan’s Navy ships, Sais, Aslat, Nasr, Quwwat, Azmat and Zarrar including fixed and rotary wing aircraft of Pakistan Naval Aviation participated in the exercise. Fighters from PAF also took part in the drill.

Main objective of exercise was to enhance interoperability between two brotherly navies.

Exercise TURGUTRIES 2018 covered a wide range of maritime operations encompassing Anti-Surface, Anti-Air and Anti-Submarine Warfare as well as Maneuvering and Communication exercises.

Counter piracy drills were also carried out in which boarding teams demonstrated practical boarding operations onboard a suspect vessel.

Exercise was also witnessed by Consul General of Republic of Turkey, Tolga Ucake.

On the occasion, the Consul General of Turkey congratulated Pakistan Turkish Navies participants for successful conduct of the exercise and hoped that it will become a regular feature between both the Navies in future.

Türkiye - Pakistan ortak deniz tatbikatı sona erdi

Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikatın Pakistan'ın Karaçi Limanı'ndan yola çıkan gemiler ile karadaki personelin katılımıyla gerçekleştiği bildirildi.
Açıklamada, tatbikatta, bölgedeki denizlerin güvenliğini sağlamak için ortak operasyonlar yapma kabiliyetinin yanı sıra iletişim, koordinasyon, hava saldırılarına karşı hazırlık ile uçak ve helikopterlerle ortak hareket konularında çalışmalar yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, 4 gün süren tatbikatta, iki ülke deniz kuvvetlerinin birbirinin tecrübe ve kabiliyetlerinden faydalandığı kaydedildi.
Umman Denizi açıklarındaki tatbikata Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gelibolu Fırkateyni ve personeli katıldı.
http://www.star.com.tr/guncel/turkiye--pakistan-ortak-deniz-tatbikati-sona-erdi-haber-1329864/

Pakistan'ın turizm potansiyeli Türkiye'deki önde gelen sağlık ve spor turizmi olayıyla vurgulandı

ANTALYA, TÜRKİYE: 8 Nisan 2018: Gilgit-Baltistan'dan (GB) gelen ve Gilgit Baltistan Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Sayın Jafarullah Khan, GB Eyalet Başbakanı Sayın Kazım Niaz ve GB Turizm Bakanı Sayın Waqar Ali Khan'dan oluşan yüksek düzeyli bir heyet Antalya, Türkiye'yi ziyaret etti ve 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen HESTOUREX - Dünya Sağlık Spor Turizmi Kongresi ve Fuarına katıldı.  GB'deki önde gelen özel tur operatörleri de bu olaya katıldı.

GB Turizm Bakanlığı HESTOUREX 2018'de bir fuar pavyonu kurdu.  Çeşitli ülkelerden 4000'den fazla katılımcı olaya katıldı.  Ziyaretçiler GB Pakistan'ın doğal güzelliğini ve macera turizmi potansiyelini büyük oranda övdüler.

Birçok tanınmış ziyaretçi arasında, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da GB Pavyonunu ziyaret etti.  Türk Dışişleri Bakanı bu yıl içerisinde kendisinin ve Türk Ekonomi Bakanının GB'yi ziyaret edeceğini duyurdu.  Kendisi iki ülke arasında artan karşılıklı turistik gidip gelmeleri ve bağlantıları vurguladı.

Olayın yan oturumlarında, heyet aynı zamanda Antalya Valisi Sayın Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Mehmet Tevfik Türel, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Sayın Ercan Mutlu ve Türk Seyahat Acenteleri Birliği (Tursab) Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya ile de toplantılar düzenledi.  Toplantılar Türk turistlerin GB Pakistan'ı seyahat etme olasılıklarını araştırmak üzerine odaklanmıştı.  Tursab Başkanı ve ATSO Başkan Yardımcısı GB ile Türkiye arasında yeni işbirliği kulvarlarını araştırmak için tur operatörlerinden oluşan bir heyetle çok yakında GB'yi ziyaret edebileceklerini iletti.  

Tourism potential of Pakistan highlighted at leading health & sports tourism event in Turkey

ANTALYA, TURKEY: 8 April 2018: A high level delegation from Gilgit-Baltistan (GB) comprising of Mr. Jafarullah Khan, Deputy Speaker of Gilgit Baltistan Legislative Assembly, Mr. Kazim Niaz, Chief Secretary, GB, and Mr. Waqar Ali Khan, Secretary Tourism GB visited Antalya, Turkey and attended HESTOUREX – World Health Sport Tourism Congress & Exhibition held from 5-8 April 2018. Leading private Tour operators from GB also participated in the event.

GB Tourism Department established a Pavilion at HESTOUREX 2018. More than 4000 participants from various countries attended the event. Visitors greatly appreciated the natural beauty and adventure tourism potential of GB, Pakistan.

Among many prominent visitors, Foreign Minister of Turkey Mr. Mevlut Cavusoglu also visited the GB Pavilion. The Turkish Foreign Minister announced that he along with the Turkish Economy Minister would visit GB, Pakistan during the current year. He emphasized increasing the mutual touristic exchanges and linkages between the two countries.
On the sidelines of the event, the delegation also held meetings with Mr. Munir Karaloglu, Governor of Antalya, Mr. Menderes Mehmet Tevfik Turel, Mayor of Antalya Metropolitan Municipality, Mr. Ercan Mutlu, Vice President, Antalya Chamber of Commerce and Industry (ATSO) and Mr. Firuz Baglikaya, President, Turkish Travel Agencies Association (Tursab). Meetings were focused on exploring the possibilities of Turkish tourists visiting GB, Pakistan. Tursab President and ATSO Vice President conveyed that they would very soon visit GB along with a delegation of tour operators in order to explore new avenues of cooperation between GB and Turkey.

COMMANDER TURKISH NAVAL FORCES VISITS FIELD COMMANDS OF PAKISTAN NAVY AT LAHORE AND KARACHI

KARACHI, 04 Apr 18: Commander Turkish Naval Forces, Vice Admiral Adnan Ozbal is on an official visit to Pakistan. During the visit, Commander Turkish Naval Forces called on Chief of the Naval staff, Admiral Zafar Mahmood Abbasi at Naval Headquarters Islamabad on 02 Apr 18, where discussions on professional matters and avenues of existing and future naval collaboration were focused.

 In the second leg of the visit, Vice Admiral Adnan Ozbal met with Naval Field Commands at Lahore and Karachi. During the visit of Lahore, the dignitary met Commandant Pakistan Navy War College, Rear Admiral Naveed Ahmed Rizvi.

During the visit to Karachi, Commander Turkish Naval Forces called on Commander Karachi, Rear Admiral Ather Mukhtar, Commander Coast, Rear Admiral Moazzam Ilyas and Commander Pakistan Fleet, Rear Admiral Muhammad Amjad Khan Niazi in separate meetings.

During the meetings, besides discussions on professional matters and bilateral naval collaboration, the Commander Turkish Naval Forces lauded Pakistan Navy's role and commitments in maintaining peace and stability in the region through persistent participation in Coalition Counter Terrorism and Counter Piracy Task Forces.

The dignitary also visited Pakistan Naval Academy PNS RAHBAR and interacted with midshipmen and cadets presently undergoing training. Later, Vice Admiral Adnan Ozbal visited Pakistan Navy Ship SAIF. Upon arrival onboard, he was received by Commander Pakistan Fleet, Rear Admiral Muhammad Amjad Khan Niazi and was presented Guard of Honour by contingent of Pakistan Navy. The dignitary also interacted with the crew of the ship and appreciated the professionalism of officers and men of Pakistan Navy. Vice Admiral Adnan Ozbal laid floral wreath at Mazar-e-Quaid.

The visit of Commander Turkish Naval Forces to Pakistan is expected to further strengthen the bilateral defence collaboration between Pakistan and Turkey in general and the two Navies in particular.

Expomed Eurasia 2018 İstanbul fuarına geniş ölçekli Pakistan katılımı

ISTANBUL, 3 Nisan 2018: Çok sayıda Pakistan şirketi 22-25 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenen 25. Expomed Eurasia fuarına katılım gösterdi.

Expomed Eurasia Avrasya ve Türkiye'nin sağlık bakımı sektörlerinde endüstri için düzenlenen önde gelen bir toplantı platformudur.  Pakistan'dan önde gelen on bir şirket Pakistan Ticareti Geliştirme Yetkili Makamı (TDAP) aracılığıyla Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun işbirliğiyle platforma katıldı.  Tümü Sialkot'tan gelen katılımcı şirketlere M/s. IAA Cerrahi, Friends Surgico, Surgimax Saving, Repro Diyagnostik Görüntüleme, Expert Cushy Surgical Co., A.L.M. Surgicare, My Manufacturing, Sinnetech Medikal, Doctor & Doctors International ve Million Surgical (Pvt) Ltd. dahildi.

Pakistan Ticareti Geliştirme Yetkili Makamı (TDAP) ve İstanbul'daki Pakistan Başkonsolosluğu fuar sırasında Pakistanlı şirketlere yardımcı oldu ve özellikle tıbbi ve cerrahi araçlar alanında Medikal sektör alanında var olan olağanüstü potansiyel hakkında Türk işadamlarını bilgilendirdi.  Katılımcı şirketler 90 ülkeden 6,104 uluslararası ziyaretçiyi de içeren 35.000'den fazla sektör profesyonelini kendisine çeken fuar sırasında ürünlerini tanıtma fırsatını buldu.  

Large-scale Pakistani participation in Expomed Eurasia 2018 Istanbul

ISTANBUL, 3 April 2018: A large number of Pakistani companies participated in the 25 Expomed Eurasia held from 22-25 March 2018 in Istanbul.

Expomed Eurosia is prominent meeting platform for industry in the healthcare sectors of Eurasia and Turkey. Eleven leading companies from Pakistan participated through Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) in collaboration with Consulate General of Pakistan in Istanbul. The participating companies, all from Sialkot, included M/s. IAA Surgical, Friends Surgico, Surgimax Saving, Repro Diagnostic Imaging, Expert Cushy Surgical Co., A.L.M. Surgicare, My Manufacturing, Sinnetech Medical, Doctor & Doctors International and Million Surgical (Pvt) Ltd.


The Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) and the Consulate General of Pakistan Istanbul facilitated the Pakistani companies during the fair as well as endeavored to inform the Turkish businessmen about the tremendous potential that existed in the area of Medical Sector, particularly medical and surgical devices. The participating companies had the opportunity to discuss promoting their products during the fair, which attracted over 35,000 sector professionals including 6,104 international visitors from 90 countries.

COMMANDER TURKISH NAVAL FORCES MEETS CHIEF OF THE NAVAL STAFF OF PAKISTAN

ISLAMABAD, 02 Apr 2018: Commander Turkish Naval Forces, Vice Admiral Adnan Ozbal visited Naval Headquarters Islamabad and called on Chief of the Naval Staff, Admiral Zafar Mahmood Abbasi as part of a bilateral visit aimed at enhancing collaboration between the two navies.


Upon arrival at Naval Headquarters, the dignitary was received by Chief of the Naval Staff. A smartly turned out contingent of Pakistan Navy presented Guard of Honour. The visiting dignitary was then introduced to Principal Staff Officers at NHQ.

Later, Vice Admiral Adnan Ozbal called on Chief of the Naval Staff in his office, where discussions on professional matters of mutual interests and bilateral naval collaboration were held. Various avenues of cooperation including training, exchange of visits and conduct of bilateral naval exercises between the two Navies were also focused. Chief of the Naval Staff, Admiral Zafar Mahmood Abbasi highlighted Pakistan’s commitment and contributions in fight against terrorism including participation of Pakistan Navy in Coalition Task Forces against piracy and maritime terrorism. Vice Admiral Adnan Ozbal highly appreciated role and contributions of Pakistan Navy in maintaining peace and stability in the region.

The call was followed by a briefing on Pakistan Navy’s perspective on regional issues and PN contributions towards peace and stability in the Indian Ocean. Later, Chief of Turkish Navy also laid floral wreath at Shuhada Monument at Naval Headquarters.

Visit of Naval Headquarters was followed by an impressive Investiture Ceremony held at Aiwan-e-Saddar, where Vice Admiral Adnan Ozbal was conferred with Nishan-e-Imtiaz (Military) by President Mr. Mamnoon Hussain; one of Pakistan’s highest military awards, in recognition of his distinguished services and significant contributions towards strengthening fraternal ties between Pakistan and Turkey in general and Navies of both the brotherly nations in particular.

Commander Turkish Naval Forces will also visit Pakistan Navy Field Commands at Lahore & Karachi. The Admiral’s visit is taking place concurrent with the port visit of TCG GELIBOLU, Turkish Navy Frigate and 1st PN-TN Bilateral Naval Exercise in North Arabian Sea from 7-9 Apr 2018.

The visit of Commander Turkish Naval Forces is expected to further strengthen the bilateral collaboration between the two Navies.

President of Pakistan confers Nishan-e-Imtiaz (military) upon Commander of Turkish Naval Forces

President of Pakistan Mamnoon Hussain has conferred Nishan-i-Imtiaz (Military) upon Vice Admiral Adnan OZBAL, Commander of Turkish Naval Forces at a ceremony in Islamabad on 2 April 2018. Speaking on the occasion, the President said that it is difficult to express the depth of the relations between Pakistan and Turkey in words. He underlined that Pakistan respects the role of Turkey in resolving the challenges faced by Muslim Ummah. The President stated that Pakistan and Turkey will continue to support each other at the international forums. He underscored that there is a strong cooperation between the democratic institutions of the both countries. He emphasized that Turkey is playing remarkable role in resolving the issues of the Muslim World. The President said that Pak-Turkish defense relations will further develop in the future. He stated that President Recep Tayyip Erdogan has played a commendable role for the resolution of Afghanistan issue. He added that we are proud of the friendship with Turkish Government, people and President Recep Tayyip Erdogan. He also praised the hospitality of Turkey towards the refugees. He stressed that unity among the Muslim Ummah is need of the hour in order to deal with the current problems. Earlier, an investiture ceremony was held at the Aiwan-e-Sadr, Islamabad to confer NI(M) upon the Turkish Naval Chief. Chief of Naval Staff Admiral Zafar Mahmood Abbasi, Turkish AmbassadorIhsan Mustafa Yurdakul and senior officials were also present in the ceremony. On the occasion, Commander of Turkish Naval Forces Vice Admiral Adnan OZBAL thanked the President and said that he will continue to play his role in promoting Pak-Turkish defence ties.